Over

 

Wij zijn een initiatiefgroep van burgers uit Nijmegen die zich bekommeren om Syrische vluchtelingen en op verschillende manieren betrokken zijn met Turkije en Syrië. Wij zetten ons als vrijwilligers graag in voor dit project omdat we denken dat het een belangrijk verschil kan maken voor de toekomst van Syrië en de Syriërs. ‘Wij’ zijn Thea van Gaalen, Fenna Hendriks, Taner Tabak, Jeanne Schilders en Ine Smeets.

Onbekende maatschappij

Veel Syriërs willen graag in de buurt van hun land blijven om zijn nabijheid te voelen en om zodra het weer kan, terug naar huis te keren. Zij blijven ‘hangen’ in de aangrenzende landen maar willen ondertussen heel graag iets van hun leven maken. De mogelijkheden hiertoe zijn niet te over. Veruit de meeste Syriërs zijn niet terechtgekomen in een vluchtelingenkamp, maar zijn aangewezen op de Turkse, Jordaanse of Libanese huizenmarkt. De meesten moeten trappelen om boven water te blijven, want de huizenprijzen en -huren zijn vaak verdrievoudigd door de goede business die de overvloed aan Syriërs oplevert. Daarnaast moeten ze zich een plek zien te verwerven in een maatschappij die niet de hunne is en waar ze de taal niet van spreken.

Toekomstperspectief met onderwijs

De meeste Syriërs zijn neergestreken in Turkije. De Turkse stad Gaziantep ligt dicht bij de Syrische grens, dus vee vluchtelingen hebben zich daar gevestigd. Wij willen hen graag helpen hun weg in de maatschappij beter te vinden. Jongeren zijn de toekomst, en onderwijs verruimt de toekomstperspectieven, dus daarom hebben wij ervoor gekozen onderwijsprojecten te ondersteunen. In het jaar 2016 hebben wij Syrische studenten geholpen met de bekostiging van hun studie. Zie voor meer informatie over dit project het tabblad ‘2016’. Dit jaar hebben wij besloten Syrische kinderen te ondersteunen om naar de basisschool te kunnen gaan.

Over SGDD-ASAM

De vereniging Voor Solidariteit met Vluchtelingen en Migranten (SGDD-ASAM) is in 1995 opgericht in Ankara als non-profitorganisatie die onafhankelijk is van de overheid.

Vanaf de oprichting tot nu toe verzorgt SGDD-ASAM psycho-sociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen afkomstig uit conflictgebieden. Daarnaast stelt zij zich ten doel meer aandacht van betrokken instanties te krijgen voor de problematiek van asielzoekers en vluchtelingen, door het uitvoeren van activiteiten gericht op het versterken van het bewustzijn.

Tegenwoordig werken op de ruim 60 kantoren van SGDD-ASAM in heel Turkije veel welzijnswerkers, hulpverleners, psychologen, kinderbeschermers, gezondheidswerkers, diëtisten, tolken, etc. samen met vrijwilligers aan enorm veel projecten en activiteiten voor en met Syrische vluchtelingen in Turkije.

SGDD-ASAM biedt ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen zonder onderscheid te maken naar taal, geloof, gender, ras, seksuele voorkeur of politieke overtuiging.

SGDD-ASAM is samenwerkingspartner van de Turkse vestiging van het Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, en is lid van de Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures en van UNITED for Intercultural Action.

Activiteiten in Gaziantep

In Gaziantep, de zusterstad van Nijmegen, ondersteunt SGDD-Asam o.a. het Centrum voor Kunst en Vrede, waar Syrische en Turkse vrijwilligers en professionals samen allerlei activiteiten organiseren om het samenleven te verbeteren en de talenten van de Syrische vluchtelingen te versterken. Zo zijn er sport- en spelactiviteiten en creatieve cursussen voor Syrische vrouwen, kinderen en jongeren. Ook de Turkse bewoners van Gaziantep worden uitgenodigd mee te doen aan de activiteiten, en er worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en vreemdelingenhaat, zoals een koor, een fototentoonstelling en een filmfestival met en over vluchtelingen.

Hulp aan Syrische scholieren in Gaziantep

In samenwerking met de cowd funding site Gobal Giving helpt SGDD-ASAM schoolkinderen in Gaziantep door het verstrekken van schoolspullen aan het begin van het schooljaar. Op die manier kan een groot aantal kinderen worden geholpen, en het voorziet in een dringende behoefte. De pakketten worden uitgedeeld op scholen met een meerderheid van Syrische vluchtelingenkinderen, maar worden ook verstrekt aan Turkse en Koerdische kinderen, die ook geen middelen hebben om de spullen zelf te kopen. Op die manier wordt geen aanleiding gegeven tot discriminatie en scheve blikken onder de Turkse bevolking.

De pakketten bestaan uit een schoolrugtas met daarin o.a. schriften, potloden, gummen, puntenslijper, lineaal, passer, tandenborstel en tandpasta.

Een pakket kost 12 euro.

Dichtbij huis

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van onze stichting Syrische vluchtelingen maar zoveel mogelijk ‘in de regio’ te ondersteunen omdat we ze hier niet willen. Onze stichting beoogt de Syriërs die ervoor gekozen hebben in Turkije te blijven, te ondersteunen in het opbouwen van hun toekomst. En uiteindelijk zijn het toch de meesten die daar blijven. Daar zijn ze tenslotte dichter bij huis, en sommigen lukt het ook eenvoudigweg niet verder dan Turkije te komen.